Müze Kumbaram Araştırma Fonu 2022

Duyurular

- Müze Kumbaram Araştırma Fonu (MKAF) başvuruları başlamıştır. (12.04.2022 - 11.00)

- Hibe Başvuru Tarihi Tamamlanmış Olup Başvurular Kapatılmıştır. (17.06.2022 - 23:59)

- MKAF Hibe Başvuru seçimleri yapılmış ve 1 Temmuz 2022 günü kamu oyu ile paylaşılacaktır. (24.06.2022 -15:10)

Müze Kumbaram Araştırma Fonu 2022 hibe programını kazanan araştırmacı Şeyma Koyuncu olmuştur.

Açıklamalar

MÜZE KUMBARAM ARAŞTIRMA FONU

MÜZE KUMBARAM “KUMBARA” TEMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEME FONU

Müze Kumbaram, “kumbara” temasıyla yazılacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerini maddi olarak destekliyor. Bu hibe, Müze Kumbaram’ın bilimsel çalışmalara destek vererek, bu alanda mevcut bilginin artırılması çaba ve isteğinin bir sonucudur. Hibeye hak kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın başvuran adayların tümü tezlerinin araştırma süreçleri içerisinde Müze Kumbaram’dan, BirKültür Girişim Platformu arşivi ile koleksiyonundan ve müzecilik alanında yeni kurulmakta olan İhtisas Kütüphanesi’nden diledikleri gibi faydalanabilecektir.

Hibe, kumbara tarihinden insan-kumbara ilişkisine, kumbara tasarımlarından kumbara temalı reklam afişlerine, biriktirme ve tasarruf kültüründen sokaklarda yer alan giysi kumbaralarına kadar geniş bir konu içeriğini kapsayacak şekilde disiplinlerarası bir yaklaşımla verilecektir. Bu bağlamda; arkeoloji, sanat tarihi, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, müzecilik, eğitim bilimleri, iletişim çalışmaları, siyaset bilim, hukuk, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, reklamcılık, mimarlık, kent planlaması, gastronomi, güzel sanatlar, bilişim bilimleri gibi farklı disiplinlerden YÖK şartlarına uygun olarak hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Hibe Miktarı

Fon kapsamında hibe almayı hak eden adaya aylık 800,01TL olmak üzere 15 ay boyunca toplam 12.000,15 TL verilecektir.

Hibe almaya hak kazanan kişiye ait tez ile bağlantılı bir ya da birden fazla İngilizce makalenin SCI, SSCI ve AHCI gibi uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayımlanması halinde bir defaya mahsus olarak 1.500,00 Euro daha ek hibe verilecektir.

Başvurular Müze Kumbaram’ın doğum günü olan 12 Nisan tarihinde başlayacaktır.

Adayların Başvurabilmesi için gerekli belgeler:

- Başvuru Formu

- Özgeçmiş

- Niyet Mektubu

- Taahhütname ve Onam

İletişim

Başvuru hakkında sorular researchdirector@birkultur.com e-posta adresine gönderebilir.

Takvim

Başvuruların Başlaması       : 12.04.2022 (Tamamlandı)

Son Başvuru Tarihi                 : 17.06.2022 (Tamamlandı)

Kazananın Duyurulması     : 01.07.2022   (Tamamlandı)D: 2022- 001- R 0

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Başvuru portalında hangi sorular yer almaktadır?

Cevap: Başvurunuz sırasında katılımcılardan özgeçmiş bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, hazırlanacak tezin 1000 kelimeyi geçmeyen özeti ve 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde araştırmacıların neden MKAF'a başvurduklarına dair bilgiler istenmektedir.  

Başvuru Süreci

Başvuru süreci tamamlanmış olup başvurular kapatılmıştır.
;